Styrelsemöte 2024 Årsmöte 2024
   
Styrelsemöte 240411 Dagordning
  Årsmöteshandlingar
  Motion 1
  Styrelsens yttrande motion 1
  Valberedningens förslag
  Årsmötesprotokoll
  Konstituerande protokoll
   
   
Styrelsemöte 2023 Årsmöte 2023
   
Styrelsemöte 230109 Dagordning
Styrelsemöte 230328 Årsmöteshandlingar
Styrelsemöte 230510 Valberedningens förslag
Styrelsemöte 230613 Konstituerande protokoll
Styrelsemöte 230731 Årsmötesprotokoll
Styrelsemöte 230919  
Styrelsemöte 231030  
   
Styrelsemöten 2022 Årsmöte 2022
   
Styrelsemöte 220118 Dagordning
Styrelsemöte 220510 Årsmöteshandlingar
Styrelsemöte 220621 Valberedningens förslag
Styrelsemöte 220809 Årsmötesprotokoll
Styrelsemöte 220920  
Styrelsemöte 221108  
  Medlemsmöte 2022
   
  Medlemsmöte 221115
   
Styrelsemöten 2021 Årsmöte 2021
   
Styrelsemöte 210112 Dagordning
Styrelsemöte 210504 Årsmöteshandlingar
Styrelsemöte 210608 Valberedningens förslag
Styrelsemöte 210817 Årsmötesprotokoll 2021
Styrelsemöte 211005 Konstituerande protokoll
Styrelsemöte 211109  
  Medlemsmöte 2021
  Medlemsmöte 2021-11-21
   
Styrelsemöten 2020 Årsmöte 2020
   
Styrelsemöte 200204 Dagordning
Styrelsemöte 200225 Årsmöteshandlingar
Styrelsemöte 200414 Valberedningens förslag
Styrelsemöte 200525 Årsmötesprotokoll 2020
Styrelsemöte 200625 Bilagor årsmöte
Styrelsemöte 200810 Konstituerande protokoll
Styrelsemöte 200907  
Styrelsemöte 201012 Medlemsmöte 2020
Styrelsemöte 201103  
  Medlemsmöte 201115
   


Styrelsemöten 2019 Årsmöte 2019
   
Styrelsemöte 190108 Dagordning
Styrelsemöte 190205 Årsmöteshandlingar
Styrelsemöte 190409 Valberedningens förslag
Styrelsemöte 190528 Årsmötesprotokoll 2019
Styrelsemöte 190716  
Styrelsemöte 190827 Medlemsmöten 2019
Styrelsemöte 191008 Medlemsmöte 191116
Styrelsemöte 191112 bilaga 1 - Statuter IGP RM
Styrelsemöte 191219 bilaga 2 - Kvalregler IDC VM
  bilaga 3 - deltagarlista
   
  IDC Kongress 2019
  Meeting minutes IDC 2019
  Annual report 2018  W. Cohnen
  Annual report 2018 N. Daube
  Annual report 2018 H. Wiblishauser


Styrelsemöten 2018 Årsmöte 2018
   
Styrelsemöte 180116 Dagordning
Styrelsemöte 180227 Årsmöteshandlingar
Styrelsemöte 180417 Motion
Styrelsemöte 180515 Valberedningens förslag
Styrelsemöte 180619 Årsmötesprotokoll 2018
     - Bilaga 1 Östra LO skrivelse mental Konstituerande protokoll 2018
     - Bilaga 2 Östra LO skrivelse utställningsdomare  
     - Bilaga 3 Östra LO skrivelse ZTP Medlemsmöten 2018
Styrelsemöte 180717  
Styrelsemöte 180828 Medlemsmöte 181118
Styrelsemöte 181016  
Styrelsemöte 181120  
   


Styrelsemöten 2017 Årsmöte 2017
   
Styrelsemöte 170201 Dagordning
Styrelsemöte 170329 Årsmöteshandlingar
Styrelsemöte 170504 Valberedningens förslag
Styrelsemöte 170613 Konstituerande protokoll 2017
Styrelsemöte 170815, Bilaga 1 Årsmötesprotokoll 2017
Styrelsemöte 171003 Bilaga: Skrivelse Förändring i häsloprogram
Styrelsemöte 171114  
  Medlemsmöten 2017
   
  Medlemsmöte 170707
  Medlemsmöte 171125

Styrelsemöten 2016 Årsmöte 2016
  Dagordning
Styrelsemöte 160126 Årsmöteshandlingar
Styrelsemöte 160221 Valberedningens förslag
Styrelsemöte 160410 Årsmötesprotokoll
Styrelsemöte 160612 Konstituerande protokoll 2016
Styrelsemöte 160814Bilaga1  
Styrelsemöte 160901 Medllemsmöten 2016
Styrelsemöte 161025 Medlemsmöte Backamo 160708
  Medlemsmöte Sjöhaga 161119
  Bilaga regelrevidering förslag IPO

Styrelsemöten 2015 Årsmöte 2015
  Årsmötesprotokoll
Styrelsemöte 150125 Konstituerande protokoll
Styrelsemöte 150301 Dagordning
Styrelsemöte 150419 Årsmöteshandlingar
Styrelsemöte 150830 Budget
Styrelsemöte 151004 Valberedningens förslag
Styrelsemöte 151129 Revisionsberättelse 2014
  Motion
   
  Medlemsmöten 2015
  Medlemsmöte Tånga hed 150703
  Förslag statuter Trofén
  Förslag statuer RM IPO/BSL
   

Styrelsemöten 2014 Årsmöte 2014
   
Styrelsemöte 140112 Årsmötesprotokoll 2014
Styrelsemöte 140223 Konstituerande protokoll 2014
Styrelsemöte 140323 Dagordning
Styrelsemöte 140511 Årsmöteshandlingar
  Valberedningens förslag
Styrelsemöte 140903 Motion
Styrelsemöte 141102  
Styrelsemötee 141214  
  Medlemsmöte 2014
   
  Medlemsmöte 140725
  Medlemsmöte 141115
   
   

Styrelsemöten 2013 Årsmöte 2013
  Årsmötesprotokoll
Styrelsemöte 130120 Dagordning 2013
Styrelsemöte 130224 Årsmöteshandlingar 2013
Styrelsemöte 130407-130414 Valberedningens förslag
Styrelsemöte 130512  
Styrelsemöte 130813 Medlemsmöte 2013
  Medlemsmöte 131110
Styrelsemöte 131125 Bilaga 1 (Kvalregler IDC IPO VM)
  Bilaga 2 (Statuter SDV)
  Bilaga 3 (Omedelbar justering beslut)
   
  Medlemsmöte 130726
  Bilaga 1 130726 (mh/mt prio)
  Bilaga 2 130726 (Halvår Balansrapp)
  Bilaga 3 130726 (Halvår Resultat rapp)

Styrelsemöten 2012 Årsmöte 2012
   
   
Styrelsemöte 121021 Årsmöteshandlingar 2012
Styrelsemöte 120909 Valberedningens förslag 2012
Styrelsemöte 120823 Årsmötesprotokoll
Styrelsemöte 120617 Konstituerande möte
Styrelsemöte 120506  
Styrelsemöte 120325 Medlemsmöte 2012
Styrelsemöte 120115 Medlemsmöte 121125
  Medlemsmöte 120727

Styrelsemöten 2011 Årsmöte 2011
Styrelsemöte 111127 Konstituerande styrelsemötesprotokoll
Styrelsemöte 111016 Årsmötesprotokoll
Styrelsemöte 110821 Verksamhetsberättelse 2010
Styrelsemöte 110729  
Styrelsemöte 110522 Medlemsmöte 2011
Styrelsemöte 110403 Medlemsmöte 111127
Styrelsemöte 110206  
   
Övriga protokoll:  

Styrelsemöten 2010 Årsmöte 2010
Styrelsemöte 101114 Konstituerande styrelsemötesprotokoll
Styrelsemöte 100707 Årsmötesprotokoll
Styrelsemöte 100513 Dagordning Årsmöte
Styrelsemöte 100321 Verksamhetsberättelse 2009
Styrelsemöte 100116 Valberedningens förslag  
Motion SDK 1 Motion SDK 1
Motion SDK 2 Motion SDK 2
Motion SDK 3 Motion SDK 3
   
Övriga protokoll:  
Medlemsmöte 4 december  

Styrelsemöten 2009 Årsmöte 2009
Medlemsmöte 091129 Konstituerande styrelsemötesprotokoll
Styrelsemöte 090926 Årsmötesprotokoll
Styrelsemöte 090520 Dagordning Årsmöte
Styrelsemöte 090329 Verksamhetsberättelse 2008
Styrelsemöte 090131 Budget
  Valberedningens förslag

Styrelsemöten 2008 Årsmöte 2008
Styrelsemöte 081101 Årsmötesprotokoll
Styrelsemöte 080517 Årsmöteshandlingar
Styrelsemöte 080413 Motioner samt svar till årsmöte 2008-03-02
Styrelsemöte 080210  
   
Övriga protokoll 2008
Uppfödarmöte 081130 (090122)
Uppfödarmöte 080329 (090202)

Styrelsemöten 2007 Årsmöte 2007
Styrelsemötesprotokoll 071201 Årsmötesprotokoll 2007
Styrelsemötesprotokoll 070909 Konstituerande styrelsemötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll 070409 Årsmöteshandlingar  
Styrelsemötesprotokoll 070120  
   
Övriga möten 2007  
Medlemsmöte 071021  

Styrelsemöten 2006 Årsmöte 2006
Styrelsemöte 061014 Årsmötesprotokoll 2006
Styrelsemöte 060822 Konstituerande styrelsemöte
Styrelsemöte 060611 Verksamhetsberättelse 2005
Styrelsemöte 060603 Årsmöteshandlingar  
Styrelsemöte 060311  
Styrelsemöte 060212 Medlemsmöten 2006
Styrelsemöte 060108 Medlemsmötesprotokoll 061014

Styrelsemöten 2005 Medlemsmöten 2005
Styrelsemöte 051203 Medlemsmöte 051203
Styrelsemöte 051015 Medlemsmöte 050514, Bilaga1 Bilaga 2
Styrelsemöte 050626 Medlemsmöte 050122
Styrelsemöte 050514 Bilaga 1
Styrelsemöte 050420  
  Årsmöte 2005
  Årsmötesprotokoll
  Konstituerande styrelsemöte
  Årsmöteshandlingar  
IDC Protokoll  
IDC Minutes 2013  
IDC Minutes 2012  
   
IDC Minutes 2010 IDC Minutes 2006
  IDC Agenda 2006, Appendix B
IDC Minutes 2008 IDC Minutes 2005
IDC Minutes 2007 IDC Minutes 2004
  IDC Minutes 2003