Vill du bli medlem i Svenska Dobermannklubben? Som medlem i klubben får du tillträde till de aktiviteter och tävlingar som anordnas av SDK. Har du frågor om medlemskap så kontakta Maria Drangel, e-post: ledamot@dobermannklubben.se
eller via telefon: 0766 11 07 11. Välkommen som medlem!

Registrering av medlemskap gör du via SBK's hemsida.

Hos SBK ansöker du om medlemskap via ett digitalt medlemsformulär som du når via länken nedan.

Till SBK medlemssida>>

 

Ditt medlemskap blir giltigt först när din betalning är registrerad.

 

Vi andvänder SBK medlemonline för hantering av medlemsuppgifter och har inget eget register.

Läs här om SBK Medlemsvillkor>>


Medlemsavgifter

Ordinarie medlem    (ej medlem i annan SBK klubb)

Då du är inte är medlem i någon av SBK’s lokalklubbar eller annan rasklubb under SBK.

Som ordinarie medlem betalar du en lokal avgift som går till dobermannklubben (235 kr) och dessutom betalar du en central avgift (400 kr) som går till förbundet och till tidningen Brukshunden.  Du betalar båda delarna samtidigt.

635 kr

Ordinarie medlem  (medlem i annan SBK klubb)

Då du redan är medlem i någon av SBK’s lokalklubbar eller annan rasklubb under SBK. Du betalar endast den lokala avgiften till dobermannklubben (235 kr)

Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Du betalar då den centrala förbundsavgiften endast en gång och lokal avgift till de klubbar du vill vara medlem i.

235 kr

Familjemedlem

Då någon i familjen är ordinarie medlem. Ange namn, adress och födelsedatum samt även namn och SBK's medlemsnummer för den ordinarie medlemmen hos SDK med samma adress

100 kr

Utlandsmedlem

Är du bosatt utomlands kan du ändå vara medlem. Det fungerar på samma sätt som för ordinarie medlem, men avgiften blir lite högre eftersom de administrativa kostnaderna är det. Central avgift 530 kr och lokal avgift 235 kr

Ange namn och adress vid inbetalning.

765 kr

Ungdomsmedlem

Är du mellan 7 och 25 år borde du gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välja Svenska dobermannklubben som specialklubb, då får du två medlemsskap för priset av ett. SHU erbjuder ungdomar alldeles egna verksamheter och de flesta hålls på våra lokalklubbar. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemsskap automatiskt över till Brukshundklubben. Gå till Sveriges hundungdoms hemsida för mer information >>

 
Förtydligande avseende medlemskap samt rätt att delta vid av SDK anordnade tävlingar och prov.

• För deltagande vid Svenska Dobermannklubbens prov och utställningar gäller att ägaren och föraren (föraren gäller vid alla provgrenar) antingen är medlem i Svenska Dobermannklubben eller Svenska Brukshundklubben.
• Detta avser alla officiella arrangemang. Medlemmar äger företräde på MH och korning.
• För deltagande i RM krävs medlemskap i Svenska Dobermannklubben.
• För att komma ifråga för Svenska Dobermannklubbens vandringspriser eller Vinnartitlar krävs medlemskap i SDK för i Sverige bosatta personer. För utlandsboende krävs medlemskap i SDK alt. i resp. lands Dobermannklubb.
• Priser skänkta av SDK medlemmar kan endast erövras av SDK medlemmar.
• För valphänvisning krävs medlemskap i Svenska Dobermannklubben. För omplacering är servicen gratis för medlem. För icke medlem uttages en administrativ avgift om 100:-
• För annonsering till medlemspris krävs medlemskap i Svenska Dobermannklubben.(Övriga annonsörer betalar samma som kommersiella annonsörer.)
• Medlemskontroll kommer att tillämpas vid alla SDK´s arrangemang.

(Undantagen från krav på medlemskap är endast ägare av valpar 4-9 månader´som deltar på utställning)


övrigt

Har du flyttat? Tänk på att göra adressändring till oss. Den görs skriftligen till Svenska Dobermannklubbens medemansvarig och/eller till Svenska Brukshundklubben.