För att en aktiv förening att fungera i hela landet har Svenska dobermannklubben bildat ett antal lokalområden (LO’n) som har till uppgift att tillvarata sina medlemmars intressen och önskemål.

LO’na arrangerar allt från utställningar, korningar och mentalbeskriv­ningar till medlemsträffar där man tränar och hjälper varandra.

 För närvarande finns det 5 st aktiva LO’n spridda runt om i landet inom regioner och med kontaktpersoner enligt nedan. Kontakta gärna någon i det område Du bor, får Du mer information om de aktiviteter som äger rum i Din närhet.

 

Hemsida

Kontaktpersoner

Mellannorrland

Ordförande
Torbjörn Eriksson

Sekreterare
 

Mail till MellanNorrland: mellan_norrland@dobermannklubben.se

Mellansvenska

Vilande, kontakta HS

Ordförande
Sekreterare
 

Stockholm

Ordförande
Thord Byström
Tel: 0707 989 873

thordbystrom@yahoo.com


Sekreterare
Lisa Druse
Tel: 0703 49 44 44

lisadruse@yahoo.com

Södra

Ordförande
Eva Ohlin
ordforande@sdksodralo.se

Sekreterare
Mia Lange
sekreterare@sdksodralo.se

Västra

Ordförande
Helén Christiansen
ordforande@dobermannklubbenvastra.se

Sekreterare
Beatrice Hansen, 0723-39 09 90
sekreterare@dobermannklubbenvastra.se

Mail till Västra LO styrelse: styrelsen@dobermannklubbenvastra.se

Östra

Ordförande
Camilla Dahlgren
camilla@lovsveden.se

Sekreterare
Marie Wiklund
tierraskennel@gmail.com

Mail till Östra LO styrelse: ostralo@dobermannklubben.se