Utskottet för Avel och Hälsa ansvara för att fullgöra SDK’s del av ansvaret för rasens avelsfrågor i enlighet med av brukshundklubben och kennelklubben upprättade riktlinjer.

- Analysera och följa upp rasens utveckling på kort och lång sikt med avseende på hälsa och avel.

- Ansvara för att erbjuda hundägare och uppfödare stöd i hälso- och avelsrelaterade frågor.

- Ansvara för vidareutbildning av uppfödare inom SDK.

 


Gemensam e-postadress till Avel och Hälsa

E-post till Avel och Hälsa