Avelsföreningen för Dobermann (AfD) bildades 1968 och hade första året blygsamma 41 medlemmar.
1983 bytte föreningen namn till Svenska Dobermannklubben (SDK)


Kontakt med klubben

styrelsen@dobermannklubben.se

Plusgiro: 19 51 59 - 9


 

Styrelsemöten hålls 8-10 ggr per år

Nästkommande möte försöker vi hålla uppdaterat på startsidan.

 

Förfrågningar till styrelsen ska vara sekreteraren eller styrelsen tillhanda senast 14 dagar
före styrelsemöte för att behandlas på mötet.

Medlemsmöten hålls 1-2 ggr per år och meddelas på hemsida och klubbens facebook