Viktiga datum och aktiviteter 2021!
 
 Aktivitet
Datum
 Plats
 Arrangör
 Övrigt
JANUARI
         
Årsmöte Östra LO 28/1 Digitalt via Zoom   kl 18:00
FEBRUARI
Årsmöte Södra LO 14/2 Digitalt via Zoon   Kl 11:00
Årsmöte Västra LO 28/2 Digitalt via Teams    
Årsmöte Mellannorrlands LO 14/2 Digitalt via Zoom   Kl 16:00
Årsmöte Stoclholms LO 16/2 Klubben alt digitalt   kl 19:00
MARS

Sista dag för ansökan för lydnads-
tävlingar för 1 juli - 31 december 2019

14/3 SBK Tävling    
Årsmöte HS 14/3 Digitalt via Zoom HS Kl 18:00
         
Manusstopp 20/3      
APRIL
         
         
 MAJ
         
         
         
 JUNI
         
         
         
         
         
Manusstopp tidningen 20/6      
         
 JULI
         
         
         
         
         
 AUGUSTI
         
         
Manusstopp tidningen 30/8      
 SEPTEMBER
         
         
         
Sista dag för ansökan lydnadstävlingar för
1 jan- 30 juni 2018
15/9 SBK tävling    
         
 OKTOBER
         
         
         
Sista dag för inlämnande av motion till årsmötet 20/10   HS  
         
 NOVEMBER
         
         
Manusstopp tidningen 20/11      
 DECEMBER
         

 Förtydligande avseende medlemskap samt rätt att delta vid av SDK anordnade tävlingar och prov hittar ni här.