SDK arbetar med att skapa en forskningsfond i samarbete och med bidrag från SKK. Där skall Dobermannägare kunna söka bidrag till full hjärtscanning 24 tim EKG + UL och obduktion av avelsdjur.

Under tiden detta arbete med ansökningen till SKK pågår så finns möjligheten att söka bidrag från SDK's startbidrag till DCM-fonden. SDK har avsatt 10 000 kr till fonden. Vi vill naturligtvis att så många som möjligt testar och framför allt att så många avelsdjur som möjligt testas innan parning. Därför vill vi ge denna möjlighet redan nu .

 

Kriteriet är:

Hunden skall vara svenskregistrerad och svenskägd.

Ägaren skall vara medlem i SDKl
Scanningen utförs hos någon av våra tre kardiologer Torkel Falk, Anna Tidholm, Björn Åblad eller Jens Häggström.
Obduktionen utförs av Torkel Falk eller Jens Häggström.

Bidrag man kan söka är 500 kr för scanning och 500 kr för obduktion.
Bidrag betalas enbart ut till undersökningar som ej regleras via hundens försäkring .

När protokollet är inskickat och infört i DCM-listan på SDK's hemsida kontaktar ni utskottet för avel och hälsa med uppgifter om namn och kontonummer så förs pengarna över till er. Vidare frågor kontakta utskottet för avel och hälsa.

Fyll i ansökan och skicka per brev eller scanna och
skicka via mail till Madelene Dahlgren eller Barbro Kamleitner

ANSÖKAN

 

Bidrag till fonden mottages tacksamt och sätts då in på SDK's konto märkt DCM-fonden + namn.

Bidragsgivare:

Camilla Rönnqvist

Frida Doggsen

Anna Doggsen

Susan Brandfors

Mikael Brandfors

Ella Samuelsson

Therese Modig

Maria Drangel

Claes Drangel

Helena Åhlander

Annike Andreasson

Marina Andersson

Janette Brolin

Magnus Bergström

Nina Karlsson

Hille Gadevall

Emy Anderssson

Camilla Dahlgren

Joakim Franzen

Vanja Johansson

Emma Pettersson

Lena Johansson

Susanne Söderlind

Barbro Kamleitner

Eleonor Sjögren

Tommy Andersson

Minna Westerholm

Folke Lötborn

​Sebastian Schauermann

Therese Lindén

Magnus Bergström

​Madelene Nilsson

Annelie Brodd

​Brodd Redovisning AB

Thomasine Swahn Seyffarth

Eva Lagergren