Avelsföreningen för Dobermann (AfD) bildades 1968 och hade första året blygsamma 41 medlemmar.
1983 bytte föreningen namn till Svenska Dobermannklubben (SDK) och har idag ca 280 medlemmar

 

 

Styrelsemöten hålls 8-10 ggr per år

Nästkommande möte försöker vi hålla uppdaterat på startsidan.

 

Förfrågningar till styrelsen ska vara sekreteraren tillhanda senast 14 dagar
före styrelsemöte för att behandlas på mötet.

Medlemsmöten hålls 1-2 ggr per år och meddelas på hemsida och klubbens facebook