SvenskaDobermannKlubben

 

Klubben

 

 

Avelsföreningen för Dobermann (AfD) bildades 1968 och hade första året blygsamma 41 medlemmar.
1983 bytte föreningen namn till Svenska Dobermannklubben (SDK) och har idag ca 280 medlemmar

 

 

Styrelsemöten hålls 8-10 ggr per år

Nästkommande möte försöker vi hålla uppdaterat på startsidan.

 

Förfrågningar till styrelsen ska vara sekreteraren tillhanda senast 14 dagar
före styrelsemöte för att behandlas på mötet.

Medlemsmöten hålls 1-2 ggr per år och meddelas på hemsida och klubbens facebook