HUVUDSTYRELSEN

Se sidan för styrelsen här>>

 

 

VALBEREDNING

Sara Åkerström (sk)

Beatrice Laurent
Annelie Rolfsson
 

 

UTSKOTT FÖR PROV OCH TÄVLING

Ansvarar inför HS att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda förenings- och bruksprovsbestämmelser, IGP bestämmelser, lydnadsprovsbestämmelser, SBK:s tävlingspolicy, SDK verksamhetsplan, Utskottets budget och rutiner.

Ansvarar för att lämna förslag på lag till IDC IGP VM som kan vara aktuella enligt fastställda kvalregler till HS

IGP

BRUKS & LYDNAD

Tommy Andersson

dobbetommy@live.se

Vakant

 

UTSKOTT DRAG

Vakant

Kontakta styrelsen vid frågor

styrelsen@dobermannklubben.se

 

 

UTSKOTTET FÖR AVEL OCH HÄLSA

Ansvara för att fullgöra SDK’s del av ansvaret för rasens avelsfrågor i enlighet med av Brukshundklubben och Kennelklubben upprättade riktlinjer.

Analysera och följa upp rasens utveckling på kort och lång sikt med avseende på Hälsa & Avel.

Ansvara för att erbjuda hundägare och uppfödare stöd i Hälso och Avels relaterade frågor.

Ansvara för vidareutbildning av uppfödare inom SDK.

Gemensam e-postadress till Avel och Hälsa

Madelene Dahlgren (sk)

karinboda@dobvoyage.se

 
 

Ansvarig för Mentalitet

Minna Westerholm

mental@dobermannklubben.se

VALPKULLSINFORMATION

 

Madelene Dahlgren
Murmästartorp
155 93 Nykvarn
Tel: 073 041 34 09
karinboda@dobvoyage.se

Ansvarig mot uppfödare

UTSKOTTET FÖR EXTERIÖR/UTSTÄLLNING

Ansvarar inför HS att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda förenings- utställningsbestämmelser, SBK:s tävlingspolicy, SDK verksamhetsplan, Utskottets budget och rutiner.

 

 

Utställning

Lisa Druse utställning

lisadruse@yahoo.com

Exteriör

Thord Byström exteriör

thordbystrom@yahoo.com

UTSKOTTET FÖR PR OCH INFORMTION

Ansvara för att tillgodose funktionell websida, medlemstidning och registerstatistik i enlighet med av Brukshundklubben och Kennelklubben upprättade riktlinjer.

Analysera och följa upp klubbens och rasens utveckling på kort och lång sikt med avseende på ansvarsområde.

Ansvara för att erbjuda god informationsspridning inom och utom SDK.

Maria Drangel (sk)
Säldekärr 1
590 78 Vreta Kloster
Tel: 013 31 16 16
ledamot@dobermannklubben.se

 

HEMSIDA/WEB

TIDNINGEN

Webmaster
Maria Drangel
webmaster@dobermannklubben.se

Hostmaster
Claes Drangel
postmaster@dobermannklubben.se

Redaktör
Vakant

tidning@dobermannklubben.se

Redaktionskommitté
 

TROFÈN

 

Anna Ivarsson

trofe@dobermannklubben.se 

MEDLEMSHANTERING

Maria Drangel
Säldekärr 1
590 78 Vreta Kloster
Tel: 0766 11 07 11
ledamot@dobermannklubben.se