Utskottet för Avel och Hälsa ansvara för att fullgöra SDK’s del av ansvaret för rasens avelsfrågor i enlighet med av brukshundklubben och kennelklubben upprättade riktlinjer.

- Analysera och följa upp rasens utveckling på kort och lång sikt med avseende på hälsa och avel.

- Ansvara för att erbjuda hundägare och uppfödare stöd i hälso- och avelsrelaterade frågor.

- Ansvara för vidareutbildning av uppfödare inom SDK.

 

Utskottet består av flera personer med olika ansvarsområden.

- Arbete med HD Madelene Dahlgren karinboda@telia.com

- Arbete med DCM Melissa Karlsson melissacarlsson@hotmail.com och Barbro Kamleitner

- Arbete med uppfödare och avel Maria Nissilä  maria@molecularis.se  och Linda Atmer  linda@hundtank.se


Gemensam e-postadress till Avel och Hälsa

E-post till Avel och Hälsa