För att en aktiv förening att fungera i hela landet har Svenska dobermannklubben bildat ett antal lokalområden (LO’n) som har till uppgift att tillvarata sina medlemmars intressen och önskemål.

LO’na arrangerar allt från utställningar, korningar och mentalbeskriv­ningar till medlemsträffar där man tränar och hjälper varandra.

 För närvarande finns det 5 st aktiva LO’n spridda runt om i landet inom regioner och med kontaktpersoner enligt nedan. Kontakta gärna någon i det område Du bor, får Du mer information om de aktiviteter som äger rum i Din närhet.

 

Hemsida

Kontaktpersoner

Mellannorrland

Ordförande

Sekreterare

Mail till MellanNorrlands LO styrelse:

Mellansvenska

Ordförande
Åsa Öberg, tel 070-813 00 08
asa.maria.oberg@gmail.com


Sekreterare
AnnLouise Filipsson, 076-725 30 50
annlouisef@live.se

 

Stockholm

Ordförande
Thord Byström
mobil 0707 989 873 efter 18.00
eller 08 984 215 efter 18.00
thordnystrom1@tele2.se


Sekreterare
Maria Nisselä Andersson

maria@molecularis.se

Facebook för Stockholms LO 

Södra

Ordförande
Linda Blasiusson
ordforande@sdksodralo.se

Sekreterare
Eileene Borgström
sekreterare@sdksodralo.se

Västra

Ordförande
Nilla Bengtsson, 0727444403
ordforande@sdkvastralo.se

Sekreterare
Beatrice Hansen, 0723-39 09 90
sekreterare@sdkvastralo.se

 

Östra

Ordförande
Sofia Norlin
sofia_norlin@hotmail.com

Sekreterare
Frida Doggsen
fridadoggsen@hotmail.com

Mail till Östra LO styrelse: ostralo@dobermannklubben.se