sidan för Svenska Dobermannklubben finner du information om hundrasen Dobermann,
de aktiviteter och evenemang som anordnas samt information om klubben.

 

 


  Följ oss på Facebook

 


Nya RAS

RAS 2019-2023

Utskottet för Avel och hälsa har under hösten arbetat fram en ny Rasspecifik avelsstrategi för Dobermann. Denna kommer att skickas till SBK och SKK för godkännande. Innan dess har Svenska Dobermannklubbens medlemmar möjlighet att tycka till. Eventuella synpunkter på RAS ska ha inkommit till oss i utskottet för avel och hälsa senast den 17/1-2019 via mejl till ark@dobermannklubben.se

Linda Atmer & Maria Nissilä Andersson
Utskottet för Avel och Hälsa


Regelrevidering

Glöm inte att gå in och tycka ang regelverkan för MH, MT och UHP inför revideringen av reglerna som skall börja gälla 2022. Sista dag att inkomma med synpunkter är den 31 Dec 2018. Man kan maila styrelsen med sina tankar och förslag så gör Rasklubben en sammanställning och skickar in. Eller så kan man som enskild gå in och tycka på SBK's hemsida. Läs mer på SBK's hemsida/SBK-info.
För att Rasklubben skall hinna sammanställa ber vi er sända era förslag senast 20 Dec 2018

Skicka till styrelsen

Tyck till på SBK hemsida>>


Årsmöte

 

Lördag 23 mars kl 13:00

Gistad församlingshem

(mellan Linköping och Norrköping)

Välkomna !


 
 

 

 

 

 

 

Uppdaterat på sidan

Wednesday, January 23, 2019 1:39:00 PM
Ny parning finns upplagd under aktuella kullar >>
Tuesday, January 22, 2019 1:50:00 PM
Uppdaterat med styrelsemötesprotokoll...
Monday, January 21, 2019 12:54:00 PM
Troferesultat 2018>> Stort Grattis till...
Sunday, January 20, 2019 6:28:00 PM
DCM screening lista uppdaterad>>
Monday, January 14, 2019 10:40:00 AM
Aktuella kullar >> är uppdaterad med en född kull
Page 1 of 3 1 2 3 > >>

 

 

Bli medlem

 

 

 

 

Köpa valp

 

 

Medlem av IDC
International Dobermann Club