Normalstadgar för rasklubb

 

Riktlinjer ekonomiskt aktivitetsstöd till lokalområden 2021

Riktlinjer för DCM screening med egen Holterutrustning

Statuter för ekonomisk hjälp vid obduktion av avelsdjur med frågeställningen DCM

Statuter för arrangerande av rasmästerskap IGP/BSL /FH

 

Statuter Svensk Dobermannvinnare

Kvalregler till IDC IGP VM, se kvalsidan

Rabatterat medlemskap för valpköpare i SDK

 

Prioriteringsordning vid MH/MT

 

UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER
SKK har satt upp regelverk som hundägare har att beakta i samband med anmälan och deltagande i SKKs utställningar, prov och tävlingar.

Det alltid är på hundägarens ansvar att kunna tävlingsreglerna och följa dessa. Det är inte tillåtet vare sig på inofficiella eller officiella utställningar att delta med olagligt kuperade hundar, eller hundar födda efter den 1 januari 2008 som är lagligt kuperade hundar, importerade till Sverige.

Regelverket hittar du här: http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Utstallnings-och-championatbestammelser-T35.pdf

 

Årsmötets placering enligt LO-konferans 2013-11-10

...
2018 Stockholms LO
2019 Östra LO
2020 Västra LO
2021 Sthlm LO
2022 Mellansvenska LO
2023 Södra LO
 

TURORDNING Svensk Dobermann Vinnare Utställning

2018
Stockholms LO

2019
Södra LO

2020
??

 

TURORDNING Rasmästerskap IPO/BSL

Stockholms LO 2018
Mellansvenska LO 2019
Södra LO 2020
Östra LO 2021
Mellannorrlands LO 2022
Västra LO 2023

osv

Reservation för ändringar, resp LO tillfrågas inför varje år

 

Respekt

Inom SDK ska vi jobba för att olika åsikter respekteras och att vi behandlar varandra med respekt.
Mer om detta hittar ni här >>

Dokument man kan ha som stöd gällande webb policy i sin roll inom Svenska Dobermannklubben;
Webbpolicy för webbplatser knutna till SKK >>
Regler för webbplatser knutna till SKK >>
Rekommendat. för webbplatser knutna till SKK >>