Monday, April 2, 2012 8:18:00 PM

Följande utskick från Utskottet för Avel & Hälsa (tidigare ARK)
om pågående arbete inom utskottet, har skickats till SDK uppfödare

 

Kontakta gärna oss på styrelsen@dobermannklubben.se
om du har några funderingar, frågor eller bara vill ta en kontakt!

Nyhetsbrev från Utskottet för Avel och Hälsa