Följande ekipage är kvalificerade för IGP-VM IDC 2022

Kvalperiod 2021-01-01--2022-08-31

Resultat markerade med * är från RM och multiplicerade med 1.02 enligt statuter

  Hund Förare Res1 C Res2 C Medel Notering
1 Dobvoyage Karma Madelene Dahlgren 254 86 284* 90 269 Rasmästare 2021
direktkval
2 Terrorzone Zuper Camilla Dahlgren 275 96 275* 86 275  
3 Dobforsport Cora Micaela Kajrud 274 90 274* 87 274  
4 Diragos Come Clarity Emelie Löwstedt 269 85 279* 91 274  
5 Dobforsport Carma Camilla Johansson 254 97 265 87 259,5  
6                
                 
Res 7                
Res 8                

Följande ekipage har endast ett resultat:

  Hund Förare Res

c

Notering
9          
10          
11          
12          
13          

 

IDC IGP VM 2022 - förlängd kvalperiod

Med anledning av det senarelagda datumet för IDC VM 2022 har SDK HS beslutat 2021-12-14 att förlänga kvalperioden för IDC VM 2022.

Detta för att möjliggöra för aktiva ekipage att erhålla kvalresultat enligt gällande statuter under 2022

Kvalperioden gäller från 2021-01-01 till 2022-08-31.
Direktkvalificering till IDC VM 2022 från IGP RM (rasmästare) gäller endast från 2021.

Hundförare ansvarar själv för att sända in sina kvalresultat till IPO kommitten

IPO kommitten ansvarar för att uppdatera kvallistan enligt de kvalregler som finns att läsa här:
Nya kvalregler som gäller fr o m 2020-01-01

 

Tillägg till Kvalregler 2016-09-02

Ändring och tillägg i kvalregler enligt motioner och årsmötesbeslut 2017-03-11 §19

  • Endast vinnaren av rasmästerskapet skall vara direktkvalificerad under förutsättnig att övriga kritierier är uppfyllda vilket innefattar minst ett resultat på 250 poäng samt 85 poäng i avd C. Samt ytterligare ett resultat på minst 250 poäng och 85 poäng i avd C
     
  • Endast utländska CACIT-prov eller Mästerskap skall kunna räknas som kvalificeringspoäng till IDC IPO VM

 

Kvalregler som gällde t o m 2019-12-31:
Kvalregler IPO IDC