Information gällande valpkullsinformation för uppfödare

ANSVARIG för valpkullsinformationen

Madelene Dahlgren mobil: 0730-413109, e-mail karinboda@dobvoyage.se
Hit ringer eller mailar uppfödare som vill ha hänvisning sina valpar.

Numera sköts valpkullsinformationen med hjälp av SKK HUNDDATA.


Råd till uppfödare>>

 

För att få publicera din planerade kull eller parning, måste du vara medlem i SDK samt uppfylla SKKs registreringskrav. Utöver detta finns rekommendationer beskrivna i RAS, varför valphänvisningen synliggör ytterligare information.

 

Följande informationen vill vi att ni skickar in: Information (word dok)    Information (pdf)


Har du frågor och funderingar ? Ta gärna kontakt med utskottet för avel och hälsa.