Monday, October 10, 2011 10:13:00 AM

Avelsstatistik dobermann 2001-2010

 

I ovanstående dokument finns avelsstatistik uttagen från LatHunden*.

För ytterligare frågor kontakta någon ur ARK.

 

*LatHunden är ett dataprogram utvecklas av Per-Erik Sundgren, Genetica AB