• RSS

Statistics

  • Entries (944)
  • Comments (0)

Archives

Uppdateringar 

Monday, December 31, 2012 4:58:00 PM

 

Stambok för 2012 finns nu tillgänglig under Statistik/Resultat - Stamböcker

 

Ny Champion finns upplagd

SE UCH, FDKV-12, IDC Siegerin 2011, SDV-11, FDKVung-10, NDKVung-10,
FJV-09,ZTP V1A , Korad, BSL3, LP1 , BH
Way Out West Blazing Expressions

 

Uppdaterat 

Saturday, December 29, 2012 9:59:00 PM

Det finns en ny hund för omplacering under Köpa Dobermann/Omplaceringar

En ny parning är upplagd se under Köpa Dobermann/Aktuella kullar

Nytt DCM screening resultat

 

Information från Utskottet för Avel och Hälsa ang Juvertumörprojektet 

Saturday, December 29, 2012 7:44:00 PM

 

Utskottet för Avel och Hälsa informerar om juvertumörprojektet för dobermann.

Läs mer här>>

Valberedningen önskar förslag 

Saturday, December 29, 2012 7:25:00 PM

Valberedningen önskar förslag från medlemmarna till styrelse för 2013

 

Poster som ska tillsättas är:

Ordförande 1 år

Vice ordförande 2 år

Sekreterare 2 år

Suppleant 2 år

Revisorer 4 st. varav 2 ordinarie och 2 suppleanter på vardera 1 år.

Valberedning 3 st. varav 1 sammankallande på 1 år, samt 2 st. om vardera 1 och 2 år

 

Valberedningen

Anders Dahlgren Sk , info@sdkvastralo.se
Kristina Wahlqvist
Tommy Andersson

Tävlingsböcker 

Thursday, December 27, 2012 8:33:00 PM

Tävlingsböcker finns till salu, leverans i januari 100kr styck,

Beställs av Tommy Andersson på dobbetommy@live.se

 

Ta kontakt med Tommy för beställning och vidare information om betalning.

SBK-info nr 10 

Saturday, December 22, 2012 3:31:00 PM

Hej,

 

varsågod, här är SBK-info, Svenska Brukshundklubbens månadsbrev till samtliga lokalklubbar, rasklubbar och distrikt. Här hittar du värdefull information för er och era medlemmar. Ta del av informationen och skicka den gärna vidare till fler i klubben eller distriktet.

 

 

SBK-info hittar du alltid här http://www.brukshundklubben.se/sbkinfo

 

Ett axplock:

·Ny förbundsavgift från årsskiftet

·Dags för årets verksamhetsstatistik

·Inför kommande årsmöten 2013

·Nominera till Brukshundklubbens stipendier

·Ny webbplats växer fram

·Hund med tävlingsförbud stoppas i SBK Tävling

·Revidering av rallylydnadsreglerna - klart 2014

Alla exteriörbeskrivare i SDK 

Friday, December 7, 2012 6:09:00 PM

Alla exteriörbeskrivare i SDK!

16-17 mars kommer en central exteriörbeskrivarkonferens anordnas av SBK.

på konferensen kommer bl.a. protokollet för beskrivning att utvärderas utifrån de synpunkter från rasklubbarna. Dessa uppgifter skall vara klara från rasklubbarna 1 feb att sedan presenteras på organisationskonferensen.

SDK vill ha in anmälan från de exteriörbeskrivare som önskar delta på konferensen 16-17mars i Södertälje, denna anmälan behöver vi senast 1 feb.

Innan 1 februari skall vi exteriörbeskrivare inom SDK ha ett möte gällande vår input till protokollet.

Anmäl ditt intresse för att delta till kennel@diragos.com senast den 22 december, mötet kommer att hållas som en telefonkonferens under januari.

Med vänlig hälsning, Camilla Rönnqvist