• RSS

Statistics

  • Entries (944)
  • Comments (0)

Archives

Ny omplacering 

Posted by Maria Tuesday, November 28, 2023 7:41:00 PM

Jens Häggströms föreläsning 

Posted by Maria Tuesday, November 21, 2023 8:29:00 AM

Professor Jens Häggströms föreläsning på medlemsmötet finns att se på vår Youtubekanal.

Föreläsningen>>

SBK info november 2023 

Posted by Maria Sunday, November 19, 2023 9:40:00 AM

Valberedningens preliminära förslag 2024 

Posted by Maria Sunday, November 12, 2023 8:12:00 PM

Valberedningens preliminära förslag för 2024

Förslag>>

Ni medlemmar kan föreslå ytterligare kandidater till val vid årsmöte.
Medlem som sänder in kandidatförslag ska ange;
• vilken funktion som avses
• namn
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen, styrelsen@dobermannklubben.se, tillhanda senast den 15 december.
Därefter är nomineringen avslutad.

Revidering av statuter 

Posted by Maria Tuesday, November 7, 2023 7:28:00 AM

Förslag revidering statuter för:

Kvalregler IDC IGP VM
Trofén

Trofén uppdaterad 

Posted by Maria Sunday, November 5, 2023 11:45:00 AM

Medlemsmöte 19/11 

Posted by Maria Saturday, November 4, 2023 5:19:00 PM

Medlemsmöte

 

Söndagen den 19 november kl 16:00

Digitalt via Zoom
Länk till mötet>>


Dagordning >>
 

Välkomna !