• RSS

Statistics

  • Entries (939)
  • Comments (0)

Archives

Tuesday, December 6, 2011 8:37:00 PM

Följande uppdateringar är gjorda

- Länk till studie från München ang DCM, se under "Avelsråd / Information från Ark"

- Nya och uppdaterade kvalregler för deltagande på IPO IDC VM

- Protokoll från både medlemsmöte och styrelsemöte 2011-11-27, se under "Klubben / Protokoll"

- Omplaceringslistan uppdaterad