Följande ekipage är kvalificerade för IPO-VM IDC 2020

  Hund Förare Res1 C Res2 C Medel Notering
1                
2                
3                
4                
5                
6                
                 
Res 7                
Res 8                

Följande ekipage har endast ett resultat:

  Hund Förare Res

c

Notering
9          
10          
11          
12          
13          

 

Hundförare ansvarar själv för att sända in sina kvalresultat till IPO kommitten

IPO kommitten ansvarar för att uppdatera kvallistan enligt de kvalregler som finns att läsa,
Kvalregler IPO IDC

Tillägg till Kvalregler 2016-09-02

Ändring och tillägg i kvalregler enligt motioner och årsmötesbeslut 2017-03-11