Följande ekipage är kvalificerade för IGP-VM IDC 2020

  Hund Förare Res1 C Res2 C Medel Notering
1 Red Label's Over All Onja Tommy Andersson 256 87 266 86 261  
2                
3                
4                
5                
6                
                 
Res 7                
Res 8                

Följande ekipage har endast ett resultat:

  Hund Förare Res

c

Notering
9          
10          
11          
12          
13          

 

Hundförare ansvarar själv för att sända in sina kvalresultat till IPO kommitten

IPO kommitten ansvarar för att uppdatera kvallistan enligt de kvalregler som finns att läsa,
Kvalregler IPO IDC

Tillägg till Kvalregler 2016-09-02

Ändring och tillägg i kvalregler enligt motioner och årsmötesbeslut 2017-03-11 §19

  • Endast vinnaren av rasmästerskapet skall vara direktkvalificerad under förutsättnig att övriga kritierier är uppfyllda vilket innefattar minst ett resultat på 250 poäng samt 85 poäng i avd C. Samt ytterligare ett resultat på minst 250 poäng och 85 poäng i avd C
     
  • Endast utländska CACIT-prov eller Mästerskap skall kunna räknas som kvalificeringspoäng till IDC IPO VM