Vi hoppas att du tänkt igenom ditt beslut noga, för dobermann är en aktiv hund som kräver daglig motion och aktivering för att må bra. En dobermann behöver en ägare som tycker om att vara ute i skog och mark och som har som målsättning att utbilda sin hund. Genom att utbilda sin dobermann kan man forma den till en trevlig och välanpassad individ som är till glädje både för sin ägare och omgivning.

De valpkullar som förmedlas genom Svenska Dobermannklubben uppfyller de krav som klubben anser viktigt både för rasens bästa samt för att ge dig som köpare goda förutsättningar till en frisk och harmonisk hund. Detta är dock inte likställt med några garantier eftersom utfallet av en parning aldrig kan garanteras, endast se till att förutsättningarna är de bästa.

HÄLSA

Nästan alla raser har hälsoproblem som rasklubben arbetar för att förbättra. Rent generellt är dobermann en frisk ras med relativt väl dokumenterad sjukdomsstatistik. Det beror på att ägare av dobermann oftast tar väl hand om sina hundar och gärna kontaktar veterinär för behandling. Hos försäkringsbolagen ligger dock Dobermann i en hög premiegrupp, mycket beroende på att skaderisken är hög på en så pass aktiv ras.
Rasklubben arbetar för att förbättra HD (höftledsdysplasi) och ögonfelet PHTVL/PHTV. Andra sjukdomar som kan drabba rasen är vWD (blödarsjuka), hjärtfel( DCM), defekta nackkotor (”wobbler”),CAH (Dobermann hepatit) och sköldkörtelfel. En del dobermann kan drabbas av hudproblem och cancer.

HD, höftledsdysplasi är en ärftlig defekt där höftkulan inte ligger korrekt. Det gör att hunden får ont när den rör sig. I och med att den är ärftlig är det viktigt att hunden höftledsröntgas så uppfödaren kan utvärdera sin avel. För dig som skall välja valp är det viktigt att tänka på att släkten skall ha bra höftleder, framförallt föräldrarna. Idag finns en EU-standard där A och B är godtagbara höftleder. Tidigare fanns beteckningen UA (utan anmärkning) för bra höftleder i Sverige och utomlands var vanliga beteckningar Tc, 1 eller 2.

PHTVL/PHTV är en ärftlig ögonsjukdom på dobermann. Felet består i att den hinna som skyddar ögat under fosterstadiet inte tillbakabildas som den ska. Små rester blir kvar och är de många kan de hindra blodflödet i ögat och förorsaka katarakt. Eftersom det är en tillbakabildning kan uppfödaren ögonspegla valpen hos veterinär innan försäljning. Hunden lider inte av lättare ögonfel och det är väldigt sällsynt med grava ögonfel. Självfallet skall hundar med ögonfel inte användas i avel. Vardagligt kallas de som inte har felet UA eller fria.

MENTALITET

En sund dobermann skall vara vänlig mot människor, självsäker och modig. Dobermannen är mycket trogen, kelsjuk och en ”knähund” i stort format. En mentalt bra dobermann är en ypperlig brukshund med fin förighet och snabba reaktioner. Det gäller att hänga med i svängarna som ägare av dobermann! För att förbättra de brister som finns använd testerna MH och MT/Korning för att få ett bra avelsurval.

MH, mentalbeskrivning hund är ett test alla hundar av brukshundras skall ha gjort för att få användas i avel eller för att få tävla. Att hunden har gjort testet är sålunda ingen extra merit. Däremot kan man genom att titta på beskrivningen se till att välja föräldrar som är trevliga i kontakten med människor och som är så lite rädda som möjligt. De bör även vara skottfasta. För dig som skall köpa valp är det viktigt att veta att rädslor är starkt nedärvbara, oavsett om det är människor eller saker hunden är rädd för. Välj inte en valp efter rädda föräldrar!

MT, mentaltest eller Korning är ett annat test av hundens mentalitet. Den består av en mental och en exteriör del. Här bedömer domare vad det är som gör att en hund reagerar på olika sätt. Domarna försöker att utröna hur mycket eller lite en hund har av olika ärftliga beteenden. Egenskaperna har olika värden och koefficienter och summeras ihop till en poängsumma. Är den tillräcklig och hunden inte har något diskvalificerande exteriöra fel kan hunden titulera sig korad.

UPPFÖDNINGEN

De flesta uppfödare av dobermann föder upp kullen i hemmet eller i nära anslutning till bostaden. En sådan valp får troligen en starkare prägling på människor och blivit van vid alla de ljud som förekommer i ett normalt hem. Det är viktigt att valparna lever tillsammans med mamman. Hon skall under präglingsperioden lära valparna hundspråk så att valpen kan umgås med andra hundar på ett normalt sätt. Valpar får inte levereras före 8 veckor. Tiden 8-10 veckor är idealisk för en valp att byta hem. Den har hunnit lära sig hundspråk men har ännu några veckor kvar av präglingsperioden och kan därför präglas starkt på människor och sin nya familj de sista veckorna.

Bli inte förvånad om du blir utfrågad av uppfödaren. En seriös uppfödare vill försäkra sig om att du tänkt igenom köpet noga så att du inte väljer en ras som inte passar dig. Uppfödaren är även mån om att valpen skall få det bra så att allt runt hundinnehavet är genomtänkt och ordnat innan valpen kommer hem, t.ex. tillsynen medan man arbetar. Det är även viktigt att alla i familjen är överens om köpet.

Vid köpet skall Svenska kennelklubbens köpeavtal användas och du skall få med dig registreringsbevis (stamtavla), veterinärbesiktningsintyg och utfodringsanvisningar. Valpen skall vara öronmärkt eller chipsmärkt, eventuellt ögonspeglad samt vaccinerad en första gång.

För att ditt hundinnehav skall bli lyckat bör du gå valp och allmänlydnadskurs på en Brukshundklubb.

MERITER

Många av föräldradjuren har meriter på utställning, bruks eller lydnadsprov. Det finns många olika varianter om man vill utbilda sin hund. Det kräver tid och intresse och självfallet är förutsättningarna bättre om föräldrarna är meriterade. En av rasklubbens målsättningar är att bevara och utveckla dessa anlag.

Vid utställning bedöms hundens exteriör, de bästa hundarna graderas även sinsemellan i konkurrensbedömning. Målsättningen med den exteriöra bedömningen är att premiera en kroppsbyggnad som gör att hunden fysiskt skall klara det hårda arbete som en brukshund i tjänst gör. Om hunden är riktigt fin samt bruksmeriterad kan den tilldelas certifikat (cert) och med flera av dessa få ett utställningschampionat, SE-UCH.(tidigare SUCH) Svenska Dobermann klubben arrangerar varje år specialutställningar för dobermann.

Vid olika bruks och lydnadsprov prövas hundens förmåga att använda sin näsa, förighet och i vissa prov att försvara sin förare. Det finns flera olika typer av prov, men i de flesta ingår någon form av spårarbete och lydnadsprogram.
Svenska Brukshundklubben, SBK arrangerar prov inom fyra olika grupper;
SPH – spårhund, vid provet prövas hunden i spår, uppletande av föremål och lydnad.
SÖK – sökhund, här prövas hunden i sökarbete, uppletande av föremål och lydnad.
RPH – rapporthund, hunden prövas i rapportföring, uppletande av föremål och lydnad.
SKH – skyddshund, som skall kunna allt dvs. spår, sök, uppletande av föremål, lydnad och personskydd.
Inom alla grupperna finns fyra olika nivåer med början i appellklass via lägre och högre till elitklass. Genom SBK kan man även utbilda hunden till räddningshund eller tjänstehund inom hemvärnet. SBK arrangerar varje år SM i de olika grenarna.

De senaste åren har det även arrangerats kontinentala tävlingsformen IPO – internationella prövningsordningen som innehåller spår, lydnad och personskydd. En liknande variant finns i Tyskland – VPG (tidigare SCH H). Det finns även internationella spår och lydnadsprov, BSL & SL. I de här grenarna arrangeras speciella internationella mästerskap för dobermann samt av FCI (Federation Cynologique Internationale – internationella kennelunionen) EM och VM tävlingar gemensamt för alla raser. Internationella Dobermannklubben IDC arrangerar årligen VM för dobermann i hela världen, Svenska hundar har de senaste åren deltagit med utmärkta placeringar. I de internationella grenarna finns tre klasser där III är den högsta. Är du intresserad av de här proven skall du kontakta någon av klubbens lokalområden.


Nu borde du fått lite ”kött på benen” inför ditt köp av hund och vi hoppas du får många trevliga år med din nya vän! Vill du ha ytterligare information så finns valpkullsinformatörer till din hjälp. Du är även varmt välkommen som medlem i vår klubb. Medlemskapet inkluderar bla. vår tidning och olika aktiviteter som lokalområdena arrangerar.