Lathund för obduktion 

Posted by Maria Monday, June 23, 2014 10:23:00 PM

Läs mer här om hur du går tillväga vid obudktion

Lathund för obduktion

Statistik från Lathunden 

Saturday, December 7, 2013 3:22:00 PM

På respektive länk nedan finns statistik uttagen med hjälp av Lathunden

 

Barnbarn hanar

Barnbarn tikar

Bruks/Mentalprov

Generationsintervall

Matadorer

Rapport från SDK möte med SKK ang DCM 

Tuesday, October 22, 2013 8:21:00 PM

Rapport från utskottet för avel och hälsa.

Möte SKK 4 sept ang DCM

 

Juvertumörprojekt för dobermann  

Saturday, December 29, 2012 7:28:00 PMLämna blodprov till juvertumörprojektet!
Dobermann drabbas oftare än de flesta andra raser av juvertumörer.
Du som har en frisk dobermanntik över 8 år samt du som har tik med juvertumör, bidra till den viktiga forskningen genom att skicka in blodprov från din tik.
Här finns information om projektet.

Blanketter för provtagningen finns här: http://hunddna.slu.se/info_blanketter/Information_juvertumor.pdf


 

Ny hjärtspecialist tillagd 

Thursday, November 1, 2012 7:08:00 PM

Ny hjärtspecialist tillagd till de som är godkända för DCM screening för SDK.

Det är Björn Åblad på Blå Stjärnan, Göteborg.

Numera är det följande veterinärer:

Jens Häggström, Ultuna
Anna Tidholm, Djursjukhuset Albano
Torkel Falk, Din veterinär Helsingborg

Björn Åblad, Blå Stjärnan, Göteborg

 

 

Nyhetsbrev från utskottet för avel och hälsa 

Monday, April 2, 2012 8:18:00 PM

Följande utskick från Utskottet för Avel & Hälsa (tidigare ARK)
om pågående arbete inom utskottet, har skickats till SDK uppfödare

 

Kontakta gärna oss på styrelsen@dobermannklubben.se
om du har några funderingar, frågor eller bara vill ta en kontakt!

Nyhetsbrev från Utskottet för Avel och Hälsa

Mer information om DCM 

Tuesday, December 6, 2011 8:32:00 PM

För den som söker mer information ang DCM så leder länken nedan till en studie från München

Informationen zur Dobermann Kardiomyopathie

Avelsstatistik dobermann 2001-2010 

Monday, October 10, 2011 10:13:00 AM

Avelsstatistik dobermann 2001-2010

 

I ovanstående dokument finns avelsstatistik uttagen från LatHunden*.

För ytterligare frågor kontakta någon ur ARK.

 

*LatHunden är ett dataprogram utvecklas av Per-Erik Sundgren, Genetica AB

DCM screening resultat 

Wednesday, August 10, 2011 8:08:00 PM

RESULTATREDOVISNING GÄLLANDE DCM-SCANNING
Inscannat resultat skall skickas till
Maria Drangel.

Även resultat som är utförda innan Svenska Dobermannklubbens egen blankett tillkom gäller som resultatredovisning. Resultaten kommer att publiceras på hemsidan.

Endast resultat som innefattar både ultraljud och 24 timmars Holter EKG publiceras.

Screeningprotokoll >>
Screening, ungefär så här går det till >>

Rekommendationer
Avelsdjur bör genomgå en full hjärtscanning vilket inbegriper både ultraljud och 24 timmars Holter EKG från 3 års ålder och ett år innan parning. Undersökningen kan göras av hjärtspecialisterna:

Jens Häggström, Ultuna
Anna Tidholm, Djursjukhuset Albano
Torkel Falk, Din Veterinär Helsingborg

Svenska Dobermannklubben har genom avtal med Ultuna kunnat få ner priset för undersökningen till cirka 2500 kr.

Screening avseende DCM hos Dobermann (Jens Häggström) >>
Dilaterad Cardio Myopati på dobermann, (SDK) >>

 

Page 1 of 2 1 2 > >>