Här hittar du information om DCM (Dilaterad Cardio Myopati) och DCM screening.

Svenska Dobermannklubben rekommenderar att avelsdjur bör genomgå DCM screening, en full så kallad hjärtscanning vilket inbegriper både ultraljud och 24-timmars Holter-EKG från 3 års ålder och inom ett år innan parning.

Undersökningen kan göras av hjärtspecialisterna
Jens Häggström, Ultuna
Ingrid Ljungvall, Ulltuna
Anna Tidholm, Djursjukhuset Albano
Torkel Falk, Din veterinär Helsingborg

Björn Åblad, Blå Stjärnan, Göteborg

Lista på hjärtspecialister för screening/UL för DCM

Riktlinjer för DCM screening med egen Holterutrustning Fastställt 2016-02-21

Mall id-koll holterväst

Priset för full screening ligger hos de flesta på ca 3000 kr, men är inget vi kan garantera.
Begär alltid prisuppgift när du bokar din screening i och med att priserna kan variera.

 


Blankett/Protokoll som används finns hos SKK, samt information  >>

 Information om DCM och DCM screening

Detta dokument med information är tillägnad Svenska Dobermannklubben med dess medlemmar och är ämnad att användas till såväl information till uppfödare och hundägare, som underlag till avelsrådets arbete med avelsrekommendationer

DCM hos dobermann

Följande två dokument är examensarbete inom veterinärprogrammet, Uppsala 2012
Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper

Ekokardiografiska fynd hos dobermann med och utan dilaterad kardiomyopati
av Melissa Carlsson

Elektrokardiografiska fynd hos dobermann med och utan dilaterad kardiomyopati
av Karin Vesterlund

 

Mer information om DCM och screening nedan:

Informationen zur Dobermann Kardiomyopathie  (studie från München) >>

Screening avseende DCM hos Dobermann (Jens Häggström) >>

Screening, ungefär så här går det till >>