• RSS

Statistics

  • Entries (898)
  • Comments (0)

Archives

Inför årsmöten 2021 

Posted by Maria Monday, January 18, 2021 8:49:00 AM


Det råder annorlunda förutsättningar inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021 och Kennelklubbens har fattat ett antal beslut som påverkar 2021 års möten.

Läs mer på SBK hemsida>>

FAQ för års- fullmäktige- och medlemsmöten 2021>>

Ny valordning inför 2021>>

FAQ valrodning>>

AU beslut årsmöte 

Posted by Maria Wednesday, December 30, 2020 1:27:00 PM

Med anledning av förändringar i SBK grundstadgar och rådande situation.

Styrelsen har tagit ett beslut om att att hålla årsmöte i vanlig ordning under perioden 1 jan tom 31 mars. Kallelse finns i tidning och mer information kommer på hemsida och Facebook.

 

Länkar till SBK för mer information kring revidering av grundstadgar och FAQ kring årsmöten mm

https://www.brukshundklubben.se/revidering_stadgar

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/stadgar/faq-medlemsmoten-2021/

 

Protokoll styrelsemöte 

Posted by Maria Wednesday, December 30, 2020 8:09:00 AM

Ny omplacering 

Posted by Maria Monday, December 28, 2020 4:20:00 PM

Ny parning 

Posted by Maria Tuesday, December 15, 2020 9:11:00 PM

Ny parning, se under Köpa dobermann / Akutella kullar

Protokoll medlemsmöte 

Posted by Maria Tuesday, December 8, 2020 9:59:00 PM

Troferesultat uppdaterat 

Posted by Maria Tuesday, November 24, 2020 4:31:00 PM

Protokoll styrelsemöte 

Posted by Maria Monday, November 2, 2020 5:12:00 PM

Manusstopp nr 4 

Posted by Maria Monday, November 2, 2020 8:07:00 AM

GLÖM INTE ATT MANUSSTOPP FÖR NR 4 av tidningen är den 20 november!
Vårt sista nr detta år kommer att vara helt i färg, som medlem får du annonsera till samma priser som i s/v
Annonsera, skicka in material, ✅I TID ✅ så vi får möjlighet att göra en kanon tidning som avslut på 2020‼️
1/1-sida 185x260 mm 500:-
½-sida 185x130 mm 300:-
¼-sida 90x130 mm 200:-
Radannons Max 5 rader 75:-
Pg 195159-9
Omslagets baksida/insida och går ej att boka detta nr!
‼️Championatannons ¼-sida 90x130 mm Gratis‼️

Page 9 of 90 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>