• RSS

Statistics

  • Entries (874)
  • Comments (0)

Archives

Kvallistan till IPO-VM uppdaterad 

Thursday, November 10, 2011 11:09:00 AM

Kvallistan till IPO-VM är uppdaterad.

Torbjörn Eriksson har förbättrat sin poäng men ligger kvar på samma placering i listan.

Dobermanntrofén uppdaterad 

Thursday, November 10, 2011 10:13:00 AM

Manusstopp tidningen den 20 november 

Monday, November 7, 2011 7:52:00 PM

 

Glöm inte bort manusstoppet till medlemstidningen.

Senast den 20 november behöver redaktören ha in LO-spalter, reportage och julannonser.

(Alla färgsidor är bokade)

 

Information från SBK 

Sunday, November 6, 2011 8:44:00 PM

Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 oktober om nya startavgifter och arvoden.

I nedanstående dokument finner du information och beslutet samt information om de nya avgifterna

och arvodena, vilka gäller from. 2012-01-01

 

Förändring av startavgifter och arvoden from 2012

Startavgifter och centrala administrativa avgifter from 2012-01-01

Arvoden from 2012-01-01

Remiss - Förslag på nya kvalregler till IDC IPO VM 

Saturday, November 5, 2011 10:24:00 AM

Läs mer under "Aktuellt/Information"

Information om SBK Tävling 

Thursday, November 3, 2011 8:51:00 AM

SBK Tävling är det system genom vilket man helt kommer att administrera tävlingar i agility,

rallylydnad, bruks, IPO och lydnad från och med 2012.

 

Hur man hanterar detta finns information och hjälp på sidan för SBK Tävling

I korthet gäller följande:

- Alla som vill tävla måste ha ett eget konto på SBK Tävling

- Man registrerar sig själv och sin/sina hundar

- Man anmäler och betalar till tävlingar genom detta system

 

Dobermanntrofén uppdaterad 

Tuesday, November 1, 2011 9:37:00 AM

Kvallistan till IPO-VM uppdaterad 

Monday, October 31, 2011 8:16:00 AM

Kvallistan till IPO-VM är uppdaterad se under "Tävlingar/Prov"

Protokoll från styrelsemöte 

Friday, October 28, 2011 11:05:00 AM

Protokoll från styrelsemöte 2011-10-16 finns nu upplagt under "Klubben / Protokoll"

Kvallistan till IPO-VM uppdaterad 

Wednesday, October 26, 2011 8:33:00 AM

Kvallistan till IPO-VM är uppdaterad, se under "Tävlingar/Prov"

Page 81 of 88 << < 30 60 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 > >>