• RSS

Statistics

  • Entries (910)
  • Comments (0)

Archives

Protokoll från medlemsmötet 

Wednesday, February 6, 2013 9:31:00 PM

Protokoll från medlemsmötet 2012-11-25 finns nu upplagt, se under Klubben/protokoll

Förslag och tillägg till dobermanntrofén 2013 

Monday, February 4, 2013 8:15:00 AM

Samtliga tillägg kommer att ligga för revidering inför 2014 och är lagda efter inkomna förslag samt en överblick på dagens statuter i dobermanntrofén.

Grundpoäng

För att främja hjärttestandet på vår ras och användandet av Svenska dobermannklubbens protokoll har ett förslag att grundpoängen ska ökas med följande.

Hjärttestad dobermann (endast offentliga resultat via SDK):
1 gång: 50 poäng
2 gånger: 75 poäng
3 och flera gånger: 100 poäng

Hjärtscreeningen räknas som de övriga grundpoängen och är alltså oberoende på vilket år testet har gjorts. Maxpoängen för grundpoängen blir därför höjd från 100 till 200 poäng.

Det som är upp för revidering 2014 och justering nu gäller statuterna.

Tillägg övrig trofé

Drag
Genomförda officiella tävlingar i:
Barmark 10 poäng
Linkörning 10 poäng
Linkörning låndistans 15 poäng
Combine 20 poäng

Tidigare dragstatuter kommer att finnas kvar.

Freestyle
Godkänd klass 1: 10 poäng
Godkänd klass 2: 15 poäng
Godkänd klass 3: 35 poäng

Heel to music
Godkänd klass 1: 10 poäng
Godkänd klass 2: 15 poäng
Godkänd klass 3: 35 poäng

SM/NM/VM för ovan kommer precis som med drag ej att ges start eller kval vid, med placeringspoäng likt de andra grenarna. Championat för freestyle kommer likt de andra grenarna i övrig trofé att ligga på 40 poäng.

Övrigt

Rallylydnad är klar för året och kommer att tillkomma till trofén 2013. Det återstår nu endast huruvida den ska ligga under lydnadstrofén eller övrig trofé.

Det går att skicka in resultat som är gjorda 2013 för rallylydnad, freestyle och heel to music trots att det i dagsläget inte finns uppdaterade statuter. De nya officiella sporterna kommer att tilläggas i trofén, det är endast statuterna som är uppe för eventuell justering.

Åsikter? Maila trofe@dobermannklubben.se senast måndagen den 11 februari.

Vill du vara med??? 

Monday, January 28, 2013 9:36:00 AM

Vi söker fler medlemmar som vill vara med i utskotten och jobba med vår klubb och ras.

All hjälp behövs, stort som smått.

Hör av dig till styrelsen

styrelsen@dobermannklubben.se

Efterlysning - Hanar över 5 år 

Monday, January 28, 2013 9:31:00 AM

 

Har du en hanhund som fyllt 5 år?

Skicka in din hunds uppgifter till SDK’s hanhundslista!

Maila till kennel@mezzrow.se

Uppdaterat 

Monday, January 28, 2013 9:21:00 AM

Protokoll från styrelsemötet 2013-01-20

Ny flik under Aktuellt/Information som heter Rapporter, där kommer vi publicera
rapporter, remissvar och liknande.

Nu är de uppdetarat med  dels rapport från SBK konferens om SBK-rasernas framtid och
svar från SDK  gällande uppdatering av centralt exteriörbeskrivarprotokoll.
Läs mer här>>

Riktlinjer exteriörbeskrivning dobermann 

Saturday, January 26, 2013 11:21:00 AM

Gällande from 2013-02-01

Arbetsgruppen för exteriörbeskrivare har tagit fram följande riktlinjer:

Exteriörbeskrivning av dobermann skall av rasklubbens beskrivare utföras på både SBK’s centrala protokoll SAMT på SDK’s egna exteriörbeskrivarprotokoll.
Detta för att vi skall kunna bearbeta och samla in underlag som beskriver vår ras och dess rastypiska detaljer och diskvalificerande fel.
Sekreterare i SDK ansvarar för att arkivera exteriörbeskrivarprotokoll.

Tips:

Beskriv på SDK’s egna protokoll och för sedan in uppgifterna i det centrala protokollet för att undvika fler protokoll samtidigt

 

Hälsningar

Thord Byström, Lisa Druse, Christina Persson, Jörgen Wikström, Barbro Kamleitner, Camilla Rönnqvist

Södra LO inbjuder till heldag med Jan Gyllensten 

Monday, January 21, 2013 9:08:00 PM

Södra LO inbjuder till en heldag med Jan Gyllensten den 10 mars i Hässleholm

Läs mer i inbjudan

Efterlysning vandringspriser Trofén 

Monday, January 21, 2013 10:32:00 AM

Klubben önskar få in de vandringspriser som tillhör Trofén.

Om ni tänkt komma till årsmötet går det bra att lämna där,
men helst vill vi få in dem innan.

Ta kontakt med Elaine Holappa eller Maria Drangel

 

Påminnelse om kommande årsmöte för LO'na 

Sunday, January 20, 2013 11:21:00 AM

 

Påminner om era LO'ns kommande årsmöten
 

Mellansvenska LO:

Söndagen den 27 januari kl 12:00 på Örebro BK
(Vägbeskrivning)


Östra LO:

Söndagen den 27 januari kl 15:00 på Schäferhundklubben Linköping
(Vägbeskrivning)
 

Stockholm LO:

Onsdagen den 30 januari kl 19:00 i klubbstugan i Täby
(Vägbeskrivning)


Södra LO:

Söndagen den 10 februari kl 12:00 på Ystad BK
(Vägbeskrivning)
 

Västra LO:

Söndagen denn 24 februari kl 16:00 på SBK Göteborgsavd, Kallebäck
(Vägbeskrivning)
 

Höjd medlemsavgift 2013 

Sunday, January 20, 2013 11:10:00 AM

SBK har höjt den centrala medlemsavgiften med 10 kr till 310 kr ( 300 kr 2012).
Gäller från och med 1 januari 2013.

Detta medför att även SDK's medlemsavgift höjs, ny medlemsavgift för ordinarie medlemskap blir 525 kr.
(310 kr central avgift + 215 kr lokal avgift)


För mer information kring medlemskap se under "Klubben/medlemskap"

Page 70 of 91 << < 30 60 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 90 > >>