• RSS

Statistics

  • Entries (944)
  • Comments (0)

Archives

Posted by Maria Sunday, November 12, 2023 8:12:00 PM

Valberedningens preliminära förslag för 2024

Förslag>>

Ni medlemmar kan föreslå ytterligare kandidater till val vid årsmöte.
Medlem som sänder in kandidatförslag ska ange;
• vilken funktion som avses
• namn
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen, styrelsen@dobermannklubben.se, tillhanda senast den 15 december.
Därefter är nomineringen avslutad.