• RSS

Statistics

  • Entries (943)
  • Comments (0)

Archives

Saturday, December 29, 2012 7:25:00 PM

Valberedningen önskar förslag från medlemmarna till styrelse för 2013

 

Poster som ska tillsättas är:

Ordförande 1 år

Vice ordförande 2 år

Sekreterare 2 år

Suppleant 2 år

Revisorer 4 st. varav 2 ordinarie och 2 suppleanter på vardera 1 år.

Valberedning 3 st. varav 1 sammankallande på 1 år, samt 2 st. om vardera 1 och 2 år

 

Valberedningen

Anders Dahlgren Sk , info@sdkvastralo.se
Kristina Wahlqvist
Tommy Andersson