• RSS

Statistics

  • Entries (943)
  • Comments (0)

Archives

Monday, February 4, 2013 8:15:00 AM

Samtliga tillägg kommer att ligga för revidering inför 2014 och är lagda efter inkomna förslag samt en överblick på dagens statuter i dobermanntrofén.

Grundpoäng

För att främja hjärttestandet på vår ras och användandet av Svenska dobermannklubbens protokoll har ett förslag att grundpoängen ska ökas med följande.

Hjärttestad dobermann (endast offentliga resultat via SDK):
1 gång: 50 poäng
2 gånger: 75 poäng
3 och flera gånger: 100 poäng

Hjärtscreeningen räknas som de övriga grundpoängen och är alltså oberoende på vilket år testet har gjorts. Maxpoängen för grundpoängen blir därför höjd från 100 till 200 poäng.

Det som är upp för revidering 2014 och justering nu gäller statuterna.

Tillägg övrig trofé

Drag
Genomförda officiella tävlingar i:
Barmark 10 poäng
Linkörning 10 poäng
Linkörning låndistans 15 poäng
Combine 20 poäng

Tidigare dragstatuter kommer att finnas kvar.

Freestyle
Godkänd klass 1: 10 poäng
Godkänd klass 2: 15 poäng
Godkänd klass 3: 35 poäng

Heel to music
Godkänd klass 1: 10 poäng
Godkänd klass 2: 15 poäng
Godkänd klass 3: 35 poäng

SM/NM/VM för ovan kommer precis som med drag ej att ges start eller kval vid, med placeringspoäng likt de andra grenarna. Championat för freestyle kommer likt de andra grenarna i övrig trofé att ligga på 40 poäng.

Övrigt

Rallylydnad är klar för året och kommer att tillkomma till trofén 2013. Det återstår nu endast huruvida den ska ligga under lydnadstrofén eller övrig trofé.

Det går att skicka in resultat som är gjorda 2013 för rallylydnad, freestyle och heel to music trots att det i dagsläget inte finns uppdaterade statuter. De nya officiella sporterna kommer att tilläggas i trofén, det är endast statuterna som är uppe för eventuell justering.

Åsikter? Maila trofe@dobermannklubben.se senast måndagen den 11 februari.