• RSS

Statistics

  • Entries (943)
  • Comments (0)

Archives

Posted by Maria Friday, February 14, 2014 5:34:00 PM

Sthlms Lo hade sitt årsmöte 13/2 och styrelsen ser ut som följer:

Ordförande : Thord Byström
vOrdförande : Angelique Lannervall
Sekreterare: Rebecka Sneitz
Kassör: Satu Kettunen
Ledamot: Lena Johansson
Suppleant 1 : Bodil Lund
Suppleant 2: Maria Nisselä-Andersson
Suppleant 3: Christer Baad

Revisorer: Folke Lötborn, Lorentz Ogebjer
Valberedning: Camilla Rönnqvist, Emelie Sjöqvist, Tobias Öiangen