• RSS

Statistics

  • Entries (943)
  • Comments (0)

Archives

Saturday, January 26, 2013 11:21:00 AM

Gällande from 2013-02-01

Arbetsgruppen för exteriörbeskrivare har tagit fram följande riktlinjer:

Exteriörbeskrivning av dobermann skall av rasklubbens beskrivare utföras på både SBK’s centrala protokoll SAMT på SDK’s egna exteriörbeskrivarprotokoll.
Detta för att vi skall kunna bearbeta och samla in underlag som beskriver vår ras och dess rastypiska detaljer och diskvalificerande fel.
Sekreterare i SDK ansvarar för att arkivera exteriörbeskrivarprotokoll.

Tips:

Beskriv på SDK’s egna protokoll och för sedan in uppgifterna i det centrala protokollet för att undvika fler protokoll samtidigt

 

Hälsningar

Thord Byström, Lisa Druse, Christina Persson, Jörgen Wikström, Barbro Kamleitner, Camilla Rönnqvist