• RSS

Statistics

  • Entries (943)
  • Comments (0)

Archives

Thursday, March 24, 2011 9:56:00 AM

Vid årsmötet valdes en styrelse med både nya och gamla ansikten. En stor förändring är att gamla trotjänare lämnar styrelsen. Vi vill naturligtvis tacka Thord Byström fd ordförande, Folke Lötborn fd vice ordförande och Lisa Druse fd suppleant för de hedersamma insatser de gjort för klubben under många år. TACK !!

Styrelsens konstellation för 2011
Ordförande: Malin Johansson (nyvald 1 år)
Vice ordförande: Torbjörn Eriksson (nyvald 2 år)
Kassör: Lennart Eriksson (1 år kvar)
Sekreterare: Camilla Rönnkvist (nyvald 2 år)
Ledamot: Maria Drangel (1 år kvar)
Suppleant 1: Madelene Dahlgren (fyllnadsval 1 år)
Suppleant 2: Camilla Dahlgren (nyval 2 år)
Suppleant 3: Ingela Jakobsson (fyllnadsval 1 år)


Byte av tf webmaster
Ammi Aro avgår som tf webmaster. Ett stort tack till Ammi för hennes åtaganden med hemsidan de senaste åren. TACK !!
Tf webmaster tills vidare är Madelene Karlsson och Emelie Sjöqvist.
Bytet av webmaster kan orsaka vissa förseningar, hoppas alla har överseende med det.