• RSS

Statistics

  • Entries (944)
  • Comments (0)

Archives

Sunday, November 6, 2011 8:44:00 PM

Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 oktober om nya startavgifter och arvoden.

I nedanstående dokument finner du information och beslutet samt information om de nya avgifterna

och arvodena, vilka gäller from. 2012-01-01

 

Förändring av startavgifter och arvoden from 2012

Startavgifter och centrala administrativa avgifter from 2012-01-01

Arvoden from 2012-01-01