• RSS

Statistics

  • Entries (943)
  • Comments (0)

Archives

Posted by Maria Sunday, March 22, 2015 3:44:00 PM

Ett bra och trevligt årsmöte i Göteborg avklarat.
Valen blev enligt följande:
Ordförande: Malin Johansson omvald 1 år
Vice ordförande: Torbjörn Eriksson omvald 2 år
Sekreterare: Camilla Rönnqvist omvald 2 år
Kassör: Annelie Brodd (inget val 1 år kvar)
Ledamot: Maria Drangel (Inget val 1 år kvar)
Suppleant nr1: Ingela Jacobsson (inget val 1 år kvar)
Suppleant nr2: Camilla Dahlgren omvald 2år
Suppleant nr3: Annette Laird nyvald 2 år

Revisor nr 1: Lennart Eriksson omvald 1 år
Revisor nr 2: Mia Dunder omvald 1år
Revisor suppleant 1: Folke Lötborn omvald 1 år
Revisor supppleant 2: Brigitta Bellander nyvald 1 år

Valberedningen:
Bibbi Larsen, SK, nyvald 1 år
Madelene Dahlgren, (inget val, 1 år kvar)
Emily Johansson, nyvald 2 år