• RSS

Statistics

  • Entries (943)
  • Comments (0)

Archives

Posted by Maria Tuesday, August 29, 2023 4:52:00 PM

Revidering av statuterna för trofén

Det har blivit dags att revidera trofén och alla medlemmar är välkomna att skicka in förslag till ändringar. Revideringen kommer att tas upp på kommande medlemsmöte senare i höst.

De nya statuterna kommer att gälla från 2024-01-01.

 

Skicka förslag till trofe@dobermannklubben.se
Ange revidering trofén