• RSS

Statistics

  • Entries (944)
  • Comments (0)

Archives

Posted by Maria Wednesday, April 13, 2016 9:47:00 AM

Dobermann i Sverige klara att starta i olika klasser inom Bruks/IPO/BSL 2016
utifrån tävlan 2014 & 2015
BH och Appellklass EJ medtagna

Tävlande dobermann>>