• RSS

Statistics

  • Entries (879)
  • Comments (0)

Archives

Posted by Maria Wednesday, February 19, 2014 8:35:00 AM

Mellansvenska LO hade sitt årsmöte den 26/1 och 
styrelsen för 2014 ser ut som följande:

Ordförande: Barbro Kamleitner
Vice ordförande: Margareta Rosén
Sekreterare: Eva Blomstrand
Kassör: Kicki Söderqvist
Ledamo: Anneli Ramsin
Suppleant: Helen Gadevall
Suppleant: Malin Johansson

Revisorer: 
Åsa Liderfors
Lennart Eriksson

Valberedning:
Rickard Rolfsson