• RSS

Statistics

  • Entries (910)
  • Comments (0)

Archives

Posted by Maria Monday, January 18, 2021 8:49:00 AM


Det råder annorlunda förutsättningar inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021 och Kennelklubbens har fattat ett antal beslut som påverkar 2021 års möten.

Läs mer på SBK hemsida>>

FAQ för års- fullmäktige- och medlemsmöten 2021>>

Ny valordning inför 2021>>

FAQ valrodning>>