• RSS

Statistics

  • Entries (941)
  • Comments (0)

Archives

Posted by Maria Thursday, June 17, 2021 11:46:00 AM

SDK har tagit beslutet att under 2021 bevilja ekonomiskt stöd för aktiviteter i lokalområden som gynnar medlemmarna och rasklubben. Ett nytt beslut skall tas årligen, förutsättningen är att SDK fortsatt har en god och stabil ekonomi med tillräckliga rörliga medel.

Läs mer här:

Riktlinjer ekonomiskt aktivitetsstöd till lokalpmråden 2021