• RSS

Statistics

  • Entries (944)
  • Comments (0)

Archives

Friday, December 7, 2012 6:09:00 PM

Alla exteriörbeskrivare i SDK!

16-17 mars kommer en central exteriörbeskrivarkonferens anordnas av SBK.

på konferensen kommer bl.a. protokollet för beskrivning att utvärderas utifrån de synpunkter från rasklubbarna. Dessa uppgifter skall vara klara från rasklubbarna 1 feb att sedan presenteras på organisationskonferensen.

SDK vill ha in anmälan från de exteriörbeskrivare som önskar delta på konferensen 16-17mars i Södertälje, denna anmälan behöver vi senast 1 feb.

Innan 1 februari skall vi exteriörbeskrivare inom SDK ha ett möte gällande vår input till protokollet.

Anmäl ditt intresse för att delta till kennel@diragos.com senast den 22 december, mötet kommer att hållas som en telefonkonferens under januari.

Med vänlig hälsning, Camilla Rönnqvist