• RSS

Statistics

  • Entries (944)
  • Comments (0)

Archives

Monday, March 12, 2012 9:02:00 PM

Vid årsmötet valdes en styrelse med mestadels kända ansikten.
En stor förändring är att Lennart Eriksson lämnar kassörsposten efter 8 förjtänstfulla år.
TACK för ett strålande arbete Lennart.
Ingela Jakobsson kliver in som kassör och som suppleant 3 välkomnar vi  Elaine Holappa.

Styrelsens konstellation för 2012
Ordförande: Malin Johansson (omval 1 år)
Vice ordförande: Torbjörn Eriksson (1 år kvar)
Kassör: Ingela Jakobsson (nyval 2år)
Sekreterare: Camilla Rönnkvist (1 år kvar)
Ledamot: Maria Drangel (omval 2 år)
Suppleant 1: Madelene Dahlgren (omval 2 år)
Suppleant 2: Camilla Dahlgren (1 år kvar)
Suppleant 3:  Elaine Holappa (nyval 2 år)