På Svenska Dobermann klubbens hemsida är valpkullsinformationen öppen för ALLA registrerade valpkullar.

Svenska Dobermannklubben har dock REKOMMENDATIONER för alla avelsdjur,
dessa finns listade under Avelsråd/Krav för valpkullsinformation.


Har du frågor och funderingar ? Ta gärna kontakt med utskottet för avel och hälsa.

 


ANSVARIG för valpkullsinformationen
Madelene Dahlgren mobil: 0730-413109, e-mail karinboda@telia.com
Hit ringer eller mailar uppfödare som vill ha hänvisning på sina valpar.