VALPKULLSINFORMATION

Valpkullsinformationen är öppen för ALLA registrerbara valpkullar.

Svenska Dobermannklubbens tidigare krav har utgått men SDK's REKOMMENDATIONER är dock nedanstående tester för ALLA avelsdjur innan parning.

HD : Höftledsdysplasi. Alla föräldrardjur ska vara friröntgade UA,  A eller B.

ÖGON : Alla föräldrar djur ska vara ögonlysta ochbör vara fria från PRA, RD, Katarakt, PPM, PHTLV/PHPV.

vWD: von Willebrands sjukdom, sk blödarsjuka . Minst EN förälder bör vara gentestad fri från vWD, vilket garanterar att ingen valp i kullen kommer att utveckla sjukdomen.

CAH : Dobermannhepatit/ kronisk leversjukdom. Alla föräldrar djur bör testas via blodprov och uppvisa normala levervärden senast 6 mån innan parning.

SKÖLDKÖRTEL: Hypothyreos /underfunktion i sköldkörteln. Alla föräldradjur bör testas via blodprov och uppvisa normala värden senast 6 mån innan parning.

DCM : Hjärtfel/Dilaterad Cardiomyopati. Alla föräldrar djur bör från 3 års ålder och senast 1 år innan parning, genomgått full hjärtscanning. Vilket inkluderar 24-timmars EKG samt ultraljud.

En Dobermann som används i avel bör inte ha några mentala brister och ska ha "känd mental status" vid ett MH (mentalbeskrivning) och bör ha ett helt genomfört MH. Hunden bör och ska ha en 1:a eller 2:a på momentet skott, samt lägst 3 på kontaktmomenten 1A, 1B, 1C samt 8E. 

Helst bör den också vara KORAD (MT), lägst poäng för godkänt är 300, maxpoängen är 600 (nya korningen).

För de hundar som har ZTP  (internationellt avelsprov)  så bör de på exteriören ha betyget lägst G för tik och för hanar gäller lägst SG och för samtliga gäller A eller B för arbetsprov (högsta provmerit för ZTP är V1A).

Föräldrarna bör vara meriterade på bruksprov, traditionella ”svenska” bruksprov, IPO eller som tjänstehundar. Dobermann är en bruksras och dess bruksegenskaper är av största vikt i Dobermannens tänkta användningsområde i rasstandarden.

En dobermann som används i avel bör ha en godkänd exteriörbeskrivning eller vara utställd med lägsta bedömningen 2:a eller G

Vill man se fler och utförligare resultat gällande officiella tävlingar och prov, kan man söka vidare på reg nr/namn på SKK’s avelsdata/hunddata.

Utförligare info angående rasbundna sjukdomar, se avelsrådets sida. Har du frågor och funderingar gällande valpkullsinformationen eller vill du lägga upp en valpkull/parning, kontakta för mer info:

Madelene Dahlgren mob 0730-413109 e-mail: karinboda@telia.se.